สมัครเว็บไฮโล รักษารหัสผ่านของคุณให้เป็นความลับ

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ได้รับการตั้งค่า สมัครเว็บไฮโล ให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของคุณ ปฏิเสธคุกกี้ได้หรือร้องขอให้เบราว์เซอร์ของคุณแสดงให้คุณทราบ เมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้ บริการบางอย่างอาจสามารถใช้งานได้ เมื่อมีคุกกี้เท่านั้นและหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์นี้ได้

นอกจากนี้ เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติแบบนิรนาม เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ผู้ใช้ใช้งาน และช่วยให้เราพัฒนาโครงสร้างของเว็บไซต์ของเรา (เราไม่สามารถระบุตัวตนส่วนตัวของคุณได้ด้วยวิธีนี้) สมัครเว็บไฮโล ทั้งคุกกี้และรหัสที่ฝังอยู่จะมอบข้อมูลเชิงสถิติของเว็บไซต์ทั่วไป และข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการเยี่ยมชมหน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา ใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อช่วยปรับปรุงบริการให้แก่สมาชิกของตน

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่คุณมอบให้ (หรือข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับคุณ) กับบริษัทในเครือในกลุ่มองค์กรซึ่ง เป็นส่วนหนึ่ง แต่เป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น สมัครเว็บไฮโล หากสินทรัพย์ทั้งหมดซึ่งใช้เพื่อดำเนินธุรกิจ (หรือสินทรัพย์ทั้งหมด) ถูกซื้อโดยบุคคลที่สาม เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวที่เรามีให้องค์กรนั้นเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถมอบบริการเดียวกันนี้ต่อได้

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้องฐานข้อมูลของลูกค้าและการเข้าถึง สมัครเว็บไฮโล ฐานข้อมูลนี้ถูกจำกัดไว้เพียงจากภายในเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัญชี เพื่อทำให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดใช้งานล็อกอิน ของคุณและออกจากระบบ เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานเว็บไซต์และรักษารหัสผ่านของคุณให้เป็นความลับ